Kurumsal Yönetim

Mevlana Petrol faaliyet gösterdiği akaryakıt, gıda ve döviz sektöründe müşteri şikâyetlerini/önerilerini yasal mevzuat şartlarına göre ele alma prosesini oluşturmuş ve sürdürmektedir. 

Müşteri Şikayetlerini negatiften, pozitife çevirmek ve müşteri bağlılığını sağlamak birincil ilkemiz olup bu bağlamda müşterimize yönelik;

1. ŞEFFAFLIK

2. ERİŞİLEBİLİRLİLİK

3. CEVAP VEREBİLİRLİLİK

4. OBJEKTİFLİK

5. GİZLİLİK

6. HESAP VEREBİLİRLİLİK

7. SÜREKLİ İYİLEŞTİRME

8. KATILIMCILIK

Ana prensiplerimiz çerçevesinde faaliyetlerimizi gerçekleştirirken müşterilerimizi en önemli değer olarak görmekteyiz.

Şirketimizin tüm çalışanları ve Üst Yönetim olarak, bu şartlara bağlı kalarak ve daima müşterilerimizle işbirliği içinde, tüm süreçlerimizi en etkin şekilde yönetmeyi ve gerçekleştirmeyi hedefler ve bu amaçla kurduğumuz Müşteri Memnuniyeti sürecimizi sürekli iyileştirmeyi ve bu politikanın toplum erişimine açık olacağını taahhüt ederiz.